Nainen pystykorvametsällä Kuhmon metsässä
Nainen pystykorvametsällä Kuhmon metsässä
#metsästys

Metsästyksen tietopaketti

Kuhmon pinta-ala on 547 700 ha josta valtionmaiden pienriista-alueita (kanalintu, vesilintu, jänis, pienpeto ja majava) on  250 000 ha.  Alue on jaettu kolmeen eri metsästysalueeseen Itä-Kuhmo, Länsi-Kuhmo ja Etelä-Kuhmo. Metsästysluvan voit hankkia eräluvat.fi palvelusta.  Paikallisilla asukkailla on oikeus metsästää maksutta oman kunnan valtion alueilla.

Nainen pystykorvametsällä Kuhmossa
Kanalintumetsällä Suomenpystykorvan kanssa Kuhmossa

Hirvenmetsästykseen hirvenmetsästysseurueet hakevat hirvenmetsästysaluetta vuodeksi kerrallaan joka vuoden tammikuussa.  Sen jälkeen kun seurue on saanut alueluvan, on sen vielä haettava pyyntilupaa Suomen Riistakeskukselta.

Karhun, suden, ilveksen ja ahman pyyntiin tarvitaan ensin Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa.

Metsästysreissulla Kuhmossa
Metsästysreissulla Kuhmossa

Suomen Riistakeskus julkaisee sivuillaan Maa- ja metsätalousministeriön päätökset metsästysajoista. Sivuilla on myös tietoa metsästäjätutkinnon suorittamisesta ja riistanhoidosta.