Kanteleen soittajat Musiikkijuhla Sommelossa

Musiikkijuhla Sommelo

Musiikkijuhla Sommelo järjestettiin nykymuotoisena kesäisenä kansanmusiikkijuhlana ensimmäisen kerran vuonna 2006. Taustalla oli kansanmusiikin tutkimustoiminta, jota oli toteutettu Kuhmossa 1990-luvun lopulta lähtien. Tutkimushankkeiden kautta kertyvää osaamista ja ymmärrystä haluttiin saada eläväksi musiikiksi. Samalla myös yleisöllä olisi mahdollisuus perehtyä kansanmusiikin erilaisiin muotoihin sekä tutkimuksen että konserttielämysten kautta.

Sommelon erityisenä painotuksena ovat alusta lähtien olleet arkaainen itämerensuomalainen kansanmusiikki (runolaulu, kantele, jouhikko jne.). Tämän lisäksi yhteistyö Suomen ja Venäjän rajan ylitse Kainuusta Vienan Karjalaan, on ollut tärkeä. Kansanmusiikkijuhla liittyy luontevasti juhlan alullepanijan – nykyisen tärkeän yhteistyökumppanin – Juminkeko-säätiön toiminta-ajatukseen Kalevalaan liittyvän kulttuuriperinnön vaalimisesta, kulttuurivaihdosta Karjalan tasavallan ja Suomen välillä, sekä kulttuurivaihtoon laajemminkin, kansainvälisesti. Vuoden 2022 alkupuolella tapahtunut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tietenkin katkaissut yhteistyön rajan taakse.

Pedagoginen toiminta on Sommelossa myöskin yksi tärkeä piirre. Yhtäältä tämä näkyy erityisesti koulutuksissa. Pyrimme järjestämään kursseja sekä runolaulusta ja kanteleesta että vuosittain vaihtuvien musiikillisten tai kulttuuristen teemojen mukaisesti. Se näkyy myös taiteilijavalinnoissa – haluamme esitellä nuoria kansanmusiikin ammattilaisia – että esillepanossa, markkinoinnissa ja koulutuksessa. Pyrimme saamaan nuorisoa liikkeelle runolaulun ja muidenkin arkaaisten musiikinlajien pariin.

Kansainvälisen kulttuurimatkailun näkökulmasta Sommelolla on vielä paljon kehityspotentiaalia. Olemme mukana Runolaulu-Akatemian tavoitteessa saada itäiseen Suomeen ja edelleen Baltian alueelle ulottuvan, Euroopan neuvoston sertifioiman, virallisen kulttuurireitin, Singing Heritage Routen perusteluksi lähivuosina.

Sommelo pyrkii lisäämään kävijämääriä myös kansallisella tasolla, mutta kansainvälisten matkailijoiden merkitys on Sommelolle tärkeä useastakin syystä. Ensinnäkin matkailijoiden alueella viipymä on merkittävästi pitempi ulkomaalaisilla matkailijoilla. Tämä merkitsee aluetaloudellisen merkityksen huomattavaa kasvua. Toiseksi, suomalaisen kansanmusiikkikesän yksi piirre on kesätapahtumien runsaus, minkä johdosta kotimaisista matkailijoista kilpailee suuri määrä alueellisesti orientoituneita juhlia. Kolmanneksi, uskomme että Sommelon peruslähtökohta suomalaisen kansanmusiikin kaikkein arvokkaimpien elementtien laadullisesti korkeatasoinen esittely kiinnostaa kansainvälistä yleisöä.

Sommelon asiantuntemus arkaaisen musiikin festivaalina on vankka. Sommelon toteuttajaorganisaation puheenjohtajana, ja keskeisenä käytännön tuottajana toimii Runolaulu-Akatemian johtaja, MuT Pekka Huttu-Hiltunen, joka on väitellyt Sibelius-Akatemiassa aiheenaan länsivienalainen runolaulu 1900-luvulla. Sommelon taiteelliseen suunnittelutiimiin kuuluu heidän lisäkseen useita Sibelius-Akatemiasta valmistuneita Musiikin tohtoreita.

Pekka Huttu-Hiltunen