Ala-Laamasen talo 1960 luvulla. Kuhmon Museo.
Sodan uhkan kasvaminen koettiin konkreettisesti rajan läheisyydessä samalla, kun kansainvälinen tilanne kiristyi. Talvisodan syttyminen kuitenkin yllätti rajan asukkaat ja osa siviiliväestöstä jäi sodan jalkoihin.
Laamasenvaara infokartta on maastossa olet tässä merkin kohdalla.

Puna-armeijan valmisteluluista sotaa varten saatiin havaintoja jo juhannuksen vaiheilla 1939. Valtakunnan rajan takaa alkoi kuulua räjäyttämiseen liittyviä ääniä. Syytä ei vielä silloin tiedetty, mutta äänten arvioitiin syntyvän rakennustöistä ja niihin liittyvistä räjäytyksistä. Vähitellen äänet lähenivät, jolloin todettiin rajan takana rakennettavan tietä.

Elokuussa tie ulottui jo valtakunnan rajalle saakka, jonne myös ajoneuvot alkoivat liikkua. Autojen valokiilat heijastuivat taivaalle, kun liikkuivat kumpuilevassa maastossa kulkevalla tiellä pimeään aikaan. Valtakunnan rajan toiselta puolelta alkoi kuulua myös hevosten hirnuntaa ja niitä näkyi kymmenittäin rajaa lähellä olevissa metsissä. Rajavartiomiehet näkivät myös eri aselajien univormuissa liikkuvia upseereita liikkuvan rajan läheisyydessä rajavartiojoukkojen lisäksi. Siinä vaiheessa tuli selväksi, että rajan takana oli suuri joukko tai joukko-osasto eri aselajien sotilaita. Vastapuolen vahvuus arvioitiin rykmentiksi, sillä kokonaisen divisioonan ei uskottu siellä olevan.

Suurempien joukkojen keskittämiseen ei uskottu huonojen teiden ja vaikeakulkuisen maaston takia. Syksyä kohden liikenne rajan takana vilkastui ja pahat aavistukset lisääntyivät, sillä liikenteen arvioitiin johtuvan materiaalin siirroista. Vaikka sotaa pelättiin, niin sen syttymiseen ei uskottu.

Aamulla 30. marraskuuta rajamiehet saivat havainnon, että vihollinen on ylittänyt rajan. Tieto meni Hiillikossa olevalta vartioasemalta myös Kuhmoon. Vartion miehistä neljä jäi viivyttämään rajan ylittänyttä vihollista, samalla kun lähitalojen asukkaita alettiin evakuoimaan. Vihollinen yllätti evakkomatkalle valmistautumassa olleet Ala-Laamasen asukkaat ja evakuointikäskyä viemässä olleen rajapartion. Talon asukkaat vangittiin ja vietiin rajan taakse vankeusmatkalle. Samassa kahakassa annettiin myös ensimmäiset sodan uhrit Kuhmon rintamalla. Talvisota oli alkanut.